ការដំឡើងកីឡានិងសួនកុមារ

ទីលានកីឡានិងកន្លែងលេង

មានប្រភេទផ្ទៃខាងស្តាំសម្រាប់ការតំឡើងកីឡាអាចធ្វើអោយមានភាពខុសប្លែកគ្នានៅពេលនិយាយដល់ការអូសទាញការការពារការដួលនិងការគាំទ្រ។ អ្វីក៏ដោយដែលពាក្យសុំរបស់អ្នកនៅក្នុងផ្ទះឬក្រៅផ្ទះ SYSTURF មាន turf និងបទពិសោធន៍ក្នុងការកសាងវិស័យសុបិន្តរបស់អ្នក។ រាល់ការតម្លើងរបស់យើងត្រូវបានកំណត់តាមតម្រូវការរបស់អ្នក។ យើងអាចបង្កើតបន្ទាត់ផ្ទាល់ខ្លួនឬឡូហ្គោសម្រាប់វាលរបស់អ្នក។