ការដាក់បៃតង

 

ដាក់បៃតងនៅទីធ្លាឬកន្លែងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកហើយអ្នកនឹងមានឱកាសអនុវត្តការប្រណាំងចម្ងាយខ្លីរបស់អ្នកនៅពេលណាក៏បាន។ យើងមិនត្រូវបានកំណត់ចំពោះពណ៌បៃតងនៅខាងក្រោយផ្ទះទេដរាបណាអ្នកមានកន្លែងទំនេរយើងអាចប្តូរពណ៌បៃតងស្រស់ស្អាតតាមបំណង។ យើងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការបញ្ជាទិញឯកជនដើម្បីបង្កើតក្តីសុបិន្តរបស់អ្នកដោយដាក់ពណ៌បៃតង។ អ្នកអាចរីករាយនឹងការកម្សាន្តពីរបីម៉ោងដោយគ្មានមនុស្សកកស្ទះចរាចរនិងចំណាយក្លឹប។ អនុវត្តឱ្យតែអ្នកចង់បាន។