ការដំឡើងសត្វចិញ្ចឹម

turf សត្វចិញ្ចឹម SYSTURF គឺប្រឆាំងនឹងកាំរស្មីអ៊ុលត្រាវីយូ, ធន់នឹងការពាក់និង bacteriostatic ។

បំណែកនៃស្មៅសម្រាប់សត្វចិញ្ចឹមផ្តល់ឱ្យសត្វចិញ្ចឹមនូវបរិយាកាសសុខស្រួលនិងរីករាយក្នុងការលេងហើយក៏ផ្តល់ឱ្យម្ចាស់របស់ពួកគេនូវគុណភាពជីវិតខ្ពស់ផងដែរ។