ការអបអរសាទរដ៏កក់ក្តៅរបស់យើងលើសមា្ភារៈក្រាលសៀងហៃសៀងហៃបង្ហាញពីជោគជ័យពេញលេញ

ផ្នែកទី ១ ក្នុងឆ្នាំ ២០១៣ ពិព័រណ៍អន្ដរជាតិដូចិនអន្តរជាតិទល់មុខគ្នាជាមួយប្រទេសនិងតំបន់ជាច្រើននៃអ្នកទិញនិងអតិថិជនដើម្បីធ្វើការទំនាក់ទំនងនិងការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅនិងចាក់គ្រឹះរឹងមាំដើម្បីពង្រីកការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មនិងទីផ្សារសិប្បនិម្មិតអន្តរជាតិនាពេលអនាគត។ ខ្ញុំ។

news (2)
news

ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ មិនា -២០-២០២១